NL

Laurens de Croes

Onderzoeker

Laurens de Croes is promovendus bij het Education Lab Netherlands. Zijn onderzoeksgebied betreft het thema ‘gelijke kansen’. Daarnaast is Laurens inspecteur speciaal onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Binnen het Education Lab doet hij promotieonderzoek naar de effecten van de aanwezigheid van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op hun klasgenoten en leraren, en het effect van verschillende onderwijstypen op de schoolprestaties van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.