NL

Praktijkkaart: ouders betrekken bij oefenen

Praktijkkaart: ouders betrekken bij oefenen

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Deze praktijkkaart geeft handvatten om ouders te betrekken bij het thuis extra oefenen. Uit onderzoek blijkt dat wanneer leerlingen extra tijd krijgen om taal en rekenen te oefenen, hun vaardigheden verbeteren. Extra oefenen kan tijdens schooltijd plaatsvinden (zie ook onze toolkit Extra lessen) maar ook thuis. Ouders kunnen thuis daarom een belangrijke rol spelen door hun kinderen te ondersteunen in het maken van huiswerk en het (extra) oefenen van vaardigheden.

Scholen kunnen ouders op meerdere manieren betrekken bij extra oefenen thuis. In deze praktijkkaart geven we drie suggesties gebaseerd op kansrijke aanpakken waarbij leerlingen thuis alleen of samen met hun ouders extra oefenen:

  • Individueel oefenen: Het meegeven van huiswerk om stof extra in te oefenen.
  • Samen oefenen: Het meegeven van samenwerkopdrachten voor leerling en ouder (gebaseerd op het TIPS-programma).
  • Samen oefenen: Het sturen van sms of online berichtjes.