NL

ICT en innovatie

Het Nederlands onderwijs wordt gezien als zeer innovatief onderwijs, waarbij scholen veel ruimte hebben om te innoveren. Er zijn veel profielen en concepten. Ook is er een perfecte infrastructuur om ICT in het onderwijs te benutten, die extra versterkt is ten tijde van de schoolsluiting tijdens de COVID19-crisis. Ook hier is het de vraag wat werkt, qua ICT en innovatie. Leidt meer ICT tot beter en meer adaptief onderwijs voor leerlingen? En zijn leerlingen op scholen met bijzondere profielen beter of juist minder goed af? Wat werkt, wat is effectief voor leerlingen en leraren? Binnen dit thema toetsen we met grootschalige databestanden de effecten van ICT en innovatie bij leerlingen.

Onderzoekers

Chris van Klaveren

Programmaleider

Ilja Cornelisz

Programmaleider

Alexander Savi

Senior Onderzoeker

Inge de Wolf

Directeur

Tijana Prokic-Breuer

Managing Director

Roxanne Korthals

Senior Onderzoeker

Sanne van Wetten

Senior Onderzoeker

Onderzoek en partners

Voor ons onderzoek op het gebied van ICT en Innovatie in het Onderwijs werken we samen met de Inspectie van het Onderwijs en het Amsterdam Center for Learning Analytics (ACLA). Samen met de Inspectie onderzoeken we nieuwe manieren om innovatie in het onderwijs effectiever en evidence-based te maken. Onze samenwerking met ACLA stelt ons in staat om onderzoek te doen naar duurzame integratie van ICT in de onderwijspraktijk en in de organisatie van scholen.

Voor meer informatie over ons onderzoek naar ICT in het onderwijs kunt u contact opnemen met Chris van Klaveren of Ilja Cornelisz. Voor meer informatie over het onderzoeknaar innovatie in het onderwijs kunt u contact opnemen met Roxanne Korthals of Tijana Prokic Breuer.