Praktijkkaart: leesbegrip

In deze praktijkkaart geven we concrete handvatten om het leesonderwijs in de klas vorm te geven en te verbeteren op basis van vijf didactische sleutels.