NL

Praktijkkaart: leesbegrip

In deze praktijkkaart geven we concrete handvatten om het leesonderwijs in de klas vorm te geven en te verbeteren op basis van vijf didactische sleutels.

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Het leesniveau en de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren gedaald volgens de PISA onderzoeken. Om het tij te keren lijkt een brede aanpak nodig. De Taalunie onderscheid vijf didactische sleutels die ieder een plek in het Nederlandse leesonderwijs zouden moeten hebben: functionaliteit, interactie, strategie-instructie, leesmotivatie en transfer. Maar hoe breng je dit nu in de praktijk in de klas?

In deze kaart geven we een aantal tips om de sleutels een plek te geven in het (lees)onderwijs op basis van wetenschappelijk onderzoek. We gaan in op de autonomie van leerlingen, het nut van thematisch werken en het belang van interactie in de klas komen aan bod. Na een korte uitleg wordt er teruggekoppeld naar de vijf didactische sleutels. Daarnaast wordt de tekst aangevuld met concrete voorbeelden uit de klas. Op deze manier biedt de praktijkkaart concrete handvatten om het leesonderwijs in de klas vorm te geven en te verbeteren.