NL

Contact

Email:

bdroogers@lezen.nl

Bart Droogers

Projectleider De Bibliotheek op school

Bart heeft veertien jaar in het basisonderwijs gewerkt, en maakte daarna de overstap naar de Bibliotheek. Na een aantal jaren als onderwijsspecialist bij de Bibliotheek Schiedam werkt hij sinds 2019 bij Stichting Lezen als projectleider van het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school in het primair onderwijs. Daarnaast is hij vanuit Stichting Lezen in een adviserende rol betrokken bij diverse pilots en onderzoeken op het gebied van leesbevordering in de basisschoolleeftijd.