NL

TaalLab

Effectieve aanpakken voor duurzame verbetering van het taalonderwijs.

Zie projecten
Leraar en leerlingen in de klas

Ontwikkelkracht co-creatie labs

Wat is TaalLab?

Het TaalLab vormt een van de twee co-creatielabs binnen EducationLab, waarbij de focus ligt op het aanpakken van taalachterstanden bij kwetsbare leerlingen. Binnen de co-creatielabs hanteren we de 5D-werkwijze, waarin we eerst onderzoeken hoe het probleem in elkaar steekt om vervolgens tot passende oplossingen en interventies te komen. Binnen het TaalLab wordt bijvoorbeeld onderzoek verricht naar de effectiviteit van bestaande interventies, zoals een zomerschool, worden co-creatieve interventies opgezet, zoals pre-teaching, en wordt waardevolle kennis verzameld via literatuuronderzoek naar vroege taalinterventies. Hieronder vind je meer informatie over deze lopende en afgeronde onderzoeksprojecten binnen het TaalLab.

Detect

5D methode

Diagnose

5D methode

Design

5D methode

Determine

5D methode

Decide

5D methode

Connecting knowledge from experience and science

Sustainable education improvement

Hoe werken we in de onderwijslabs?

In de onderwijslabs werken we volgens een helder stappenplan. We volgen de vijf stappen van het 5D-model.

1. Detect

Leraren verkennen samen met onderzoekers het probleem.

2. Diagnose

Op basis van literatuurstudie, data-analyse en simulatiemodellen stellen leraren en onderzoekers een diagnose.

3. Design

De onderzoekers en leraren formuleren kansrijke interventies. Deze worden vervolgens in de vorm van pilots in de onderwijspraktijk uitgevoerd.

4. Determine

De interventies worden op verschillende scholen getoetst. Nadien worden zowel de effectiviteit van de interventies als het proces zorgvuldig geëvalueerd, en bepalen leraren en onderzoekers gezamenlijk of de interventie kansrijk is.

5. Decide

In de laatste stap besluiten leraren en onderzoekers of, en hoe de interventie succesvol opgeschaald kan worden.

Team TaalLab

Maak kennis met het team van TaalLab

Tijana Prokic-Breuer

Tijana Prokic-Breuer

Directeur en oprichter

Trudie Schils

Trudie Schils

Senior onderzoeker

Suzanne de Leeuw

Suzanne de Leeuw

Senior onderzoeker

Geertje van Bergen

Geertje van Bergen

Senior onderzoeker

Mirte Dikmans

Mirte Dikmans

Promovendus

Suze van Capelleveen

Suze van Capelleveen

Junior onderzoeker

Vera Ronda

Vera Ronda

Promovendus

Derk Bransen

Derk Bransen

Co-creatie manager

Mathilde Theelen

Mathilde Theelen

Promovendus

Partners TaalLab

Binnen TaalLab werken we samen met diverse partners en scholen.