NL

LerarenLab

In het LerarenLab werken leraren, schoolleiders en onderzoekers samen rond het thema leraren(tekort) met als doel kansrijke aanpakken te ontwikkelen om (meer) leraren voor de klas te krijgen en behouden.

Zie projecten
Leraar met bordtekening

Ontwikkelkracht co-creatie labs

Wat is LerarenLab?

In het LerarenLab werken leraren, schoolleiders en onderzoekers samen rond het thema leraren(tekort). Het doel van het LerarenLab is kansrijke aanpakken te ontwikkelen om (meer) leraren voor de klas te krijgen en behouden. Het LerarenLab is een van de twee co-creatielabs binnen het landelijke programma Ontwikkelkracht.

Binnen de co-creatie labs wordt gewerkt volgens de 5D- werkwijze. Er wordt onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen van het tekort om vervolgens kansrijke interventies te ontwikkelen, implementeren en evalueren om zo tot oplossingen te komen voor het tekort. Bij elke fase van dit proces is er samenwerking tussen onderwijspraktijk, onderwijsbeleid en wetenschap. Kansrijke oplossingen komen dus voort uit zowel wetenschappelijk onderzoek als de onderwijspraktijk. Hieronder vind je meer informatie over deze lopende en afgeronde projecten binnen het LerarenLab.

Detect

5D methode

Diagnose

5D methode

Design

5D methode

Determine

5D methode

Decide

5D methode

Connecting knowledge from experience and science

Sustainable education improvement

Hoe werken we in de onderwijslabs?

In de onderwijslabs werken we volgens een helder stappenplan. We volgen de vijf stappen van het 5D-model.

1. Detect

Leraren verkennen samen met onderzoekers het probleem.

2. Diagnose

Op basis van literatuurstudie, data-analyse en simulatiemodellen stellen leraren en onderzoekers een diagnose.

3. Design

De onderzoekers en leraren formuleren kansrijke interventies. Deze worden vervolgens in de vorm van pilots in de onderwijspraktijk uitgevoerd.

4. Determine

De interventies worden op verschillende scholen getoetst. Nadien worden zowel de effectiviteit van de interventies als het proces zorgvuldig geëvalueerd, en bepalen leraren en onderzoekers gezamenlijk of de interventie kansrijk is.

5, Decide

In de laatste stap besluiten leraren en onderzoekers of, en hoe de interventie succesvol opgeschaald kan worden.

Teamleden LerarenLab

Maak kennis met het team van LerarenLab

Inge de Wolf

Inge de Wolf

Directeur en oprichter

Tom Stolp

Tom Stolp

Senior onderzoeker

Nienke Ruijs

Nienke Ruijs

Senior onderzoeker

Marlot Griep

Marlot Griep

Promovendus

Pam de Vries

Pam de Vries

Promovendus

Tom Rongen

Tom Rongen

Promovendus

Frank Cörvers

Frank Cörvers

Senior onderzoeker

Derk Branssen

Derk Branssen

Co-creatie manager

Per Bles

Per Bles

Senior onderzoeker

Partners

Binnen LerarenLab werken we in co-creatie samen met diverse partners en scholen.