NL

Research. Co-create. Share.

Het Education Lab NL is een onderzoeksnetwerk dat werkt aan de verbetering van het onderwijs door ervoor te zorgen dat het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd. We maken gebruik van gerandomiseerde impactevaluatie, big data analyse en beleidssimulaties om de kwaliteit en effectiviteit van beleid, programma’s en interventies te verbeteren.

Onderzoek

Bij Education Lab geloven we dat wetenschappelijk onderzoek essentieel is om oplossingen te vinden voor de grootste uitdagingen in het onderwijs. Ons onderzoek richt zich op vier hoofdgebieden: Taal, leraren, vaardigheden en gelijke kansen. In samenwerking met uitvoerende partners en de bij Education Lab aangesloten hoogleraren en onderzoekers gebruiken we gerandomiseerde impactevaluaties, big data analyse en beleidssimulaties om de kwaliteit en effectiviteit van onderwijsbeleid, – programma’s en -interventies te verbeteren.

Co-creëer

We werken samen met het onderwijsveld en ontwerpen, implementeren en evalueren onderwijspraktijken. Door gebruik te maken van beleidssimulaties helpen we beleidsmakers de implicaties van hun beleid beter te begrijpen. Education Lab vormt samenwerkingsverbanden met overheden en schoolbesturen om kaders te delen voor het toepassen van wereldwijd wetenschappelijke kennis op lokale contexten. Daarnaast dragen we bij aan onderwijsverbetering en -innovatie door het gebruik van wetenschappelijk kennis te ondersteunen om te stimuleren. Op deze manier draagt ons onderzoek op een innovatieve manier bij aan het kennis-ecosysteem en bewijs voor belangrijke vragen in het onderwijs.

Deel

We bouwen bruggen tussen onderzoek en praktijk door effectieve communicatie. We presenteren onze onderzoeksresultaten op een duidelijke, toegankelijke en relevante manier. We vertalen onderzoeksresultaten naar praktische instrumenten om de onderwijspraktijk te informeren. Daarbij maken we gebruik van de kennis van onze partners – dat wil zeggen leraren en schoolleiders – over de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Ook creëren we praktische onderzoeksmiddelen en maken deze toegankelijk voor iedereen. We richten ons op hulpmiddelen die zijn ontworpen om scholen te helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van gerandomiseerde evaluaties.

Onze projecten en producten

In de spotlight

No posts found!

No posts found!

No posts found!