NL

5D-werkwijze

Maak kennis met ons model voor cyclische, duurzame onderwijsverbetering

Evidence informed werken

Onze 5D-werkwijze

In de co-creatie labs hanteren we de 5D-methodiek (van Klaveren & Cornelisz, 2021) om tot duurzame verbetering en innovatie van het onderwijs te komen. Dit model beschrijft een werkwijze met vijf opeenvolgende fasen om te komen tot duurzame onderwijsverbetering: probleemsignalering (Detect), diagnose (Diagnose), ontwikkeling en implementatie van de interventie of beleid (Design), wetenschappelijke evaluatie (Determine), en het duiden van de bevindingen zodat een beargumenteerd besluit kan worden gemaakt over wat de volgende stap zou moeten zijn (Decide).

Detect

5D methode

Diagnose

5D methode

Design

5D methode

Determine

5D methode

Decide

5D methode

Connecting knowledge from experience and science

Sustainable education improvement

Hoe werken we in de onderwijslabs?

In de onderwijslabs werken we volgens een helder stappenplan. We volgen de vijf stappen van het 5D-model.

1. Detect

Leraren verkennen samen met onderzoekers het probleem.

2.Diagnose

Op basis van literatuurstudie, data-analyse en simulatiemodellen stellen leraren en onderzoekers een diagnose.

3. Design

De onderzoekers en leraren formuleren kansrijke interventies. Deze worden vervolgens in de vorm van pilots in de onderwijspraktijk uitgevoerd.

4. Determine

De interventies worden op verschillende scholen getoetst. Nadien worden zowel de effectiviteit van de interventies als het proces zorgvuldig geëvalueerd, en bepalen leraren en onderzoekers gezamenlijk of de interventie kansrijk is.

5.Decide

In de laatste stap besluiten leraren en onderzoekers of, en hoe de interventie succesvol opgeschaald kan worden.

Team

Het 5D methodiek is ontwikkeld door