NL

Bowen Paulle

Research Fellow

Contact

Email:

b.paulle@uva.nl

Website:

click here

Bowen Paulle

Research Fellow

Bowen Paulle (UvA, Sociologie) is hoofdonderzoeker van verschillende onderzoeksprojecten gericht op de mechanismes achter — en meetbare effecten van — potentieel opschaalbare interventies die als doel hebben om de levensloop van kwetsbare leerlingen (en hun families) te verbeteren. Deze leerlingen variëren van basis- en middelbare school leerlingen in Nederland tot “gewelddadige wetsovertreders” in de staatsgevangenissen in Californië. De multidisciplinaire onderzoeksteams die hij leidt richten zich vooral op de programma’s High Dosage Tutoring (Tutoring in Hoge Dosering, HDT) en Guiding Rage Into Power (GRIP). Paulle werkt vanuit een paradigma dat het belang van praktijkgericht evaluatieonderzoek onderstreept, waarbij hij de gedetailleerdheid van etnografische onderzoek combineert met de rigoureuze aanpak van randomised controlled trials (gerandomiseerd onderzoek met controlegroep). Hoog in het vandaal staat de samenwerking tussen onderzoekers en andere betrokkenen (bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, scholen of andere organisaties) zodat zij samen meer inzicht krijgen in de manier waarop urgente sociale problemen opgelost kunnen worden. Paulle zette daarom The Scalable Education Programs Partnership  op, om op die manier inzicht te bieden in de (voorlopige) resultaten van de onderzoeken van zijn teams. Paulle’s artikelen zijn gepubliceerd in, bijvoorbeeld, Journal of Ethnic and Migration Studies en Ethnography. Hij is de auteur van Toxic Schools: High-Poverty Education in New York and Amsterdam (2013, University of Chicago Press).