NL
Vera Ronda

Vera Ronda

Promovendus

Vera Ronda

Promovendus

Vera promoveert momenteel met als ondewerp taalresultaten in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast probeert ze ook de relatie tussen kritische en creatieve denkvaardigheden op deze resultaten te begrijpen. Dit doet ze door het schrijven van verschillende artikelen over taalresultaten en de relatie daarvan met deze vaardigheden, zoals een artikel over de relatie tussen taalresultaten en sociale relaties, taalresultaten en probleemoplossende vaardigheden en een systematisch literatuuroverzicht over taalachterstanden van Nederlandse leerlingen tussen de leeftijden van 9 en 15 jaar. Daarnaast wordt een deel van dit onderzoeks uitgevoerd in samenwerking met het Bernardinus college in Heerlen, waarbij het doel is om te achterhalen hoe hun leerlingen het doen op het gebied van taal, om interventies met betrekking tot het schrijfonderwijs van de school te creëren en uit te voeren.