NL

Seminar: Elk kind een kans!

sep 09, 2020

By Sanne van Wetten

Seminar: Elk kind een kans!

Het Jeugdeducatiefonds, gemeente Amsterdam, programma Rotterdam Zuid, Education Lab en ABN AMRO Foundation organiseerden op woensdagmiddag 23 september een inspirerend webinar met een positieve lading. Education Lab verzorgde een onderzoeksrapport.

Gelijke kansen staan onder druk

Onderwijs is zeer bepalend voor het latere succes van leerlingen. De huidige samenleving is een diploma-samenleving, de onderwijsresultaten en het behaalde diploma bepaalt in grote mate wat voor soort werk mensen later krijgen en wat ze gaan verdienen. Ook internationaal zien we een sterke samenhang tussen de onderwijsresultaten en de economische prestaties. In Nederland zien we dat de onderwijsresultaten de laatste 10 jaar ongelijker zijn geworden; het diploma en inkomen van de ouders is bepalender geworden voor de kansen van leerlingen. De opgelopen onderwijsongelijkheid zet naar verwachting de toekomstige inkomensgelijkheid onder druk. 

De COVID-19 crisis is hier recent bovenop gekomen, met schoolsluitingen en afstandsonderwijs voor leerlingen. Dit leidt naar verwachting tot een verdere afname van gelijke kansen in het onderwijs, waarbij met name kwetsbare groepen leerlingen extra achterstanden oplopen en hun talenten onderbenut blijven.

Iets doen? Het Kan! Vijf effectieve interventies

Het seminar richt zich op vijf effectieve interventies om gelijke kansen te bevorderen en achterstanden bij leerlingen weg te werken:

1. De beste leerkracht voor de klas

2. Het aanbieden van extra uren onderwijs aan leerlingen 

3. Betrekken van ouders

4. Aansluiting van onderwijs met zorgpartners

5. Het verbreden van de horizon  

Daarnaast heeft Education Lab een onderzoek gedaan waarin de effectiviteit van deze vijf interventies verkend is, en waarin leerkrachten gevraagd zijn naar hoe deze interventies op scholen in Nederland worden ingezet. 

Geïnteresseerd? Kijk hier het webinar terug.

Download hier het onderzoeksrapport