NL

Effectief Leesonderwijs

Samen met scholen onderzoeken we de effectiviteit van kansrijke aanpakken voor effectief leesonderwijs. Doe je mee?
Effectief leesonderwijs1

De alarmerende daling in leesresultaten van Nederlandse leerlingen dwingt het Nederlandse onderwijs tot reflectie (e.g. Meelissen et al., 2023). In het basisonderwijs ontstaat steeds meer de overtuiging dat het begrijpend leesonderwijs van de afgelopen decennia te veel focus heeft gelegd op strategie-instructie en te veel los is komen te staan van andere vakken in het onderwijs (e.g. Bootsma en Naaijkens, 2023). Hierdoor maken steeds meer scholen de omslag naar thematisch leesonderwijs, waarin kennisopbouw en leesvaardigheid zijn verbonden in brede thema’s.

Doel van ons project

Ondanks dat het thematisch leesonderwijs gebaseerd is op bewezen effectieve elementen uit wetenschappelijk onderzoek, is er in Nederland nog weinig onderzoek verricht naar de methodes en aanpakken die nu onder de noemer thematisch leesonderwijs worden geïmplementeerd. Een tweede uitdaging ligt in de implementatie van het thematisch leesonderwijs. Een omslag naar thematisch leesonderwijs is immers niet van de een op de andere dag gemaakt en kost vaak enkele jaren. Hierdoor kan het voor scholen soms lastig zijn om te bepalen hoe ze moeten beginnen aan een dergelijke cultuuromslag.

 

Daarom zijn er binnen dit project twee belangrijke doelen:

  1. Effectonderzoek naar thematisch leesaanpakken die op dit moment geïmplementeerd worden in het Nederlandse onderwijs.
  2. Onderzoek naar de implementatievraagstukken die bij thematisch leesonderwijs horen en manieren om scholen bij deze implementatievraagstukken te helpen.

 

Download hier het projectvoorstel.

Hoe kun je als school meedoen?

Scholen die geïnteresseerd zijn in effectief leesonderwijs kunnen contact opnemen met onze co-creatiemanager Derk Bransen (d.bransen@maastrichtuniversity.nl) voor meer informatie.

 

Meer informatie over het programma Ontwikkelkracht, de mogelijkheden om deel te nemen en subsidie aan te vragen, is te vinden op de website.

Team

Tijana Prokic-Breuer

Tijana Prokic-Breuer

Directeur en oprichter

Suzanne de Leeuw

Suzanne de Leeuw

Senior onderzoeker

Mathilde Theelen

Mathilde Theelen

Promovendus

Geertje van Bergen

Geertje van Bergen

Senior onderzoeker

Suze van Capelleveen

Suze van Capelleveen

Junior onderzoeker

Partners

Binnen dit project werken we samen met