NL

Onderwijskennis Netwerk Amsterdam (ONA)

Hoe kunnen we evidence-informed werken op Amsterdamse scholen vergroten?

Doel van ons project

Het Amsterdamse onderwijs is boeiend en vol uitdagingen. Leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals spannen zich elke dag in om iedere leerling het best passende onderwijs te bieden. Het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam biedt hiervoor de best beschikbare kennis uit wetenschap. Leraren helpen andere leraren om deze kennis te verbinden aan hun praktijk. Zo vergroten we het evidence-informed werken op Amsterdamse scholen en wordt het onderwijs blijvend verbeterd.

Hoe doen we dit?

Evidence-informed werken vraagt om het vinden van kennis én vaardigheden om deze kennis te benutten in de onderwijspraktijk. Zo creëren we samen nieuwe kennis over effectieve aanpakken. Onze drie pijlers helpen hierbij:

  1. Professionaliseren: Doe actief nieuwe kennis en vaardigheden op tijdens trainingen en Masterclasses.
  2.  Toepassen: Kennis over effectieve aanpakken in de diverse praktijkkaarten, toolkits en andere kennisbronnen.
  3. Onderwijslabs: Ontwikkel samen met andere leraren, schoolleiders en onderzoekers nieuwe effectieve aanpakken voor uitdagingen in het Amsterdamse onderwijs.

Wat vinden we?

Amsterdam telt op dit moment vier ONA-onderzoeksscholen in verschillende stadsdelen. Zij zijn zelf opgeleid in het evidence-informed werken en vormen de knooppunten voor professionalisering en kennisdeling in de stad.

 

Op de website van ONA vind je een overzicht van interessante trainingen, masterclasses en evenementen van de ONA-onderzoeksscholen en andere kennispartners. Tijdens dit soort bijeenkomsten leer je bijvoorbeeld hoe je als schoolteam het begrijpend leesonderwijs duurzaam kunt verbeteren. Of volg je als expertleraar rekenen een training waarin je vaardigheden opdoet om anderen te helpen het rekenonderwijs effectief te verbeteren.

Teamleden

Tijana Prokic-Breuer

Tijana Prokic-Breuer

Directeur en oprichter

Selma Janssen

Selma Janssen

Programmamanager

Flore Clerkx

Flore Clerkx

Communicatie medewerker

Partners