NL

Systematische Review naar Effectieve Taalinterventies

Systematische Review van de Literatuur over Vroege Taalinterventies.

De ontwikkeling van taalvaardigheden staat onder druk. De dalende trend in leesprestaties wijst op een groeiende groep Nederlandse jongeren met onvoldoende geletterdheid (Meelissen et al., 2023). Vroege investeringen in de taalontwikkeling van kwetsbare leerlingen hebben het potentieel om het tij te keren. Het lijkt algemeen erkend te zijn dat vroegtijdige investeringen van cruciaal belang zijn; de literatuur staat bol van vroege taalinterventies. Wat echter nog ontbreekt, is een helder inzicht in waar vroege taalinterventies zich precies op richten en welke interventies precies effectief blijken te zijn en onder welke omstandigheden.

Doel van ons project

Dit project biedt inzicht in de huidige stand van zaken binnen de vroege taalinterventies voor kinderen met (risico op) taalachterstanden. Het geeft antwoord op de vraag hoe de huidige taalinterventies taalachterstanden verminderen. Het is van groot belang om te begrijpen welke effecten deze vroege taalinterventies hebben op verschillende taalvaardigheden en aspecten van taal, evenals welke specifieke elementen deze interventies bijdragen aan de effectiviteit van een interventie. Dit inzicht is van grote waarde voor de onderwijspraktijk bij het selecteren van de juiste interventies voor leerlingen. Voor onderzoekers is een dergelijk overzicht van essentieel belang om een helder beeld te krijgen van de bewijslast en de gebieden waar nog onvoldoende kennis bestaat binnen de literatuur.

Hoe doen we dit?

Door middel van een uitgebreide systematische literatuurreview zijn 192 internationale effectstudies van hoge kwaliteit geïdentificeerd, die 260 interventies evalueren. De effectieve interventies voor kinderen met taalachterstanden tussen de 2 en 9 jaar oud worden in kaart gebracht aan de hand van twee doeleinden. Ten eerste brengen we de focus van de huidige taalinterventies in kaart. We laten zien op welke taalvaardigheden en taalaspecten de interventies gericht zijn en identificeren zowel de bewijslast als de blinde vlekken in de literatuur van taalachterstandsinterventies. Ten tweede worden de elementen van effectieve interventies in kaart gebracht, om inzicht te krijgen in de kansrijkheid van interventie-elementen.

 

Download hier het projectvoorstel.

Team

Mirte Dikmans

Mirte Dikmans

Promovendus

Ilja Cornelisz

Ilja Cornelisz

Universitair hoofddocent

Suze van Capelleveen

Suze van Capelleveen

Junior onderzoeker

Suzanne de Leeuw

Suzanne de Leeuw

Senior onderzoeker