NL

Effectiviteit van fake news inoculatie workshop op TikTok-gedrag

Beïnvloed de workshop het gedrag van leerlingen op TikTok?

Doel van ons project

In dit project onderzoeken we in hoeverre een Fake News workshop – waarin leerlingen actief kennismaken met Fake News – voor leerlingen effectief is in het veranderen van TikTok-gedrag. Ten eerste, is het doel om TikTok-data bij leerlingen te verzamelen die de workshop hebben gevolgd. Ten tweede, wordt beoogd om een causaal verband aan te tonen tussen het volgen van de workshop en gedragsveranderingen op TikTok.

Hoe doen we dit?

Om de data te verzamelen bij leerlingen die hebben deelgenomen aan de workshop, moet eerst een klassikale afspraak gemaakt worden met deelnemende leraren en leerlingen na afloop van de workshop. Vervolgens wordt samen met de leerlingen en leraren in de klas de TikTok-data i) aangevraagd; ii) gedownload; en iii) overgezet naar een beveiligde data-omgeving. Ten tweede, wordt de data geanalyseerd middels statistische modellen die een causaal verband kunnen aantonen tussen de workshop en TikTok-gedrag. Hiervoor worden controle- en behandelgroepen gecreëerd waarbij leerlingen die de workshop gevolgd hebben (behandelgroep) vergeleken worden met leerlingen die de workshop nog niet gevolgd hebben (controlegroep).

Wat vinden we? 

We hebben data verzameld bij 55 leerlingen uit 6 verschillende klassen die hebben deelgenomen aan de workshop. Dit levert een totaal van 4.6 miljoen datapunten op – informatie over welke videos op welk tijdstip door leerlingen worden bekeken. De algemene verschillen in TikTok-gedrag tussen leerlingen zijn groot. Sommige leerlingen browsen of delen bijvoorbeeld veel meer videos dan anderen. De effectevaluatie laat zien dat de workshop géén effect heeft gehad op TikTokgedrag. Met name, vinden we dat de workshop er niet toe heeft geleid dat leerlingen i) minder browsen ; ii) minder delen ; iii) minder liken en iv) langer of korter naar videos kijken. Vervolgonderzoek zal mogelijk dieper duiken in de content van videos en analyseren of het gedrag wel is veranderd in verband met videos die mogelijk Fake News bevatten.

Team

Tom Stolp

Tom Stolp

Senior onderzoeker

Inge de Wolf

Inge de Wolf

Directeur en oprichter