NL

De Carrières en vaardigheden van leerkrachten in Nederland

De Carrières en vaardigheden van leerkrachten in Nederland
Wat zegt het onderzoek?

Hoe ontwikkelen de carrières en vaardigheden van Nederlandse leraren?

Recent onderzoek uit Nederland laat zien dat het verschil tussen het hebben van een goede of een slechte leraar in groep acht wel een half adviesniveau kan schelen. Om het niveau van het onderwijs te verbeteren zijn er dus voldoende goede leraren voor de klas  nodig. Het verzorgen van dit aanbod staat dankzij het lerarentekort, en zorgen over de kwaliteit en ongelijke verdeling van leraren hoog op de Nederlandse politieke agenda. Dit proefschrift onderzoekt hoe de carrières en vaardigheden van Nederlandse leraren zich ontwikkelen.

Dit proefschrift richt zich op leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De carrières en worden beschreven voor basisschoolleraren, terwijl de hoofdstukken over vaardigheden zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs betreffen. Het proefschrift levert nieuwe inzichten in de loopbanen van leraren door het gebruik van grote administratieve datasets. Deze maken het mogelijk alle beginnende leraren te volgen vanaf de middelbare school tot aan het negende jaar op de arbeidsmarkt. Ook kan hiermee gekeken worden naar relaties met de school en leerlingkenmerken van de school waarop de leraren werken. Met deze schat aan data kunnen de carrièrepatronen van Nederlandse basisschoolleraren worden bestudeerd op een detailniveau dat tot nu toe niet mogelijk was.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Carrières:

  • Studenten van lerarenopleidingen met hoge uitvalpercentages komen net zo vaak in het onderwijs terecht als studenten van lerarenopleidingen met lage uitvalpercentages, maar werken 2,5% meer uren per maand.
  • PABO-afgestudeerden die in het onderwijs blijven verdienen 10% meer en hebben 50% meer kans op een vast contract in vergelijking met afgestudeerden die in een andere sector gaan werken.

Schoolkeuze:

  1. Op scholen met een hoger aandeel leerlingen met een migratieachtergrond werken relatief veel leraren met een migratieachtergrond.
  2. Op scholen met een hoog percentage leerlingen van hoogopgeleide ouders werken meer leraren met een masterdiploma.
  3. Het aandeel leraren met een niet-westerse achtergrond is positief gerelateerd aan de toetsscores van leerlingen met een migratieachtergrond.

Kwaliteit:

  1. Er zijn weinig laag presterende leraren in Nederland.
  2. Gemiddeld presteren leraren goed vergeleken met andere landen.
  3. Er zijn vergeleken met andere landen weinig excellent presterende leraren.