NL

Kwalificatie Mismatch van Migranten in Europa

Kwalificatie Mismatch van Migranten in Europa
Wat zegt het onderzoek?

Zijn arbeidsmigranten in ontwikkelde landen gedegradeerd naar arbeidsmarktposities die onder hun kwalificatie- en vaardigheidsniveau liggen? In dit document wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)  van de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om de economische integratie van immigranten in 13 Europese landen te onderzoeken. Onze analyses laten zien dat immigranten in Europa aanzienlijk meer kans hebben dan autochtonen om een hoger opleidingsniveau te hebben dan nodig is voor hun baan, maar dat immigranten aanzienlijk minder kans hebben om een baan te hebben waarbij hun cognitieve vaardigheden onderbenut worden. Onder de werknemers met de hoogste cognitieve vaardigheden vinden we echter geen verschillen tussen immigranten en autochtonen in de voorspelde over-educatie. De geobserveerde discrepantie tussen de kwalificaties die migranten hebben en de voor de baan vereiste kwalificaties wijst daarom eerder op een ‘schijnbare’ kwalificatiemismatch dan op een ‘reële’ kwalificatiemismatch onder immigranten in vergelijking met de autochtone bevolking. Op basis van onze bevindingen concluderen we dat verschillen in onderwijskwaliteit, taalvaardigheid en de gebrekkige overdraagbaarheid van vaardigheden bijdragen aan hoge percentages over-educatie onder werknemers van met migratie achtergrond.