NL

Onderzoek naar sturingsstijlen besturen in het onderwijs

Onderzoek naar sturingsstijlen besturen in het onderwijs
Wat zegt het onderzoek?

Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan onder onderwijsbesturen. Dit onderzoek analyseert welke sturingsstijlen schoolbesturen hanteren. Daarnaast kijken we of er een relatie bestaat tussen de sturingsstijl en de beoordeling door de Inspectie van het Onderwijs.

Onze analyse laat zien dat de meeste schoolbesturen een ondersteunende sturingsstijl hanteren. Daarna wordt de begeleidende sturingsstijl het meest gehanteerd. Bij alle sturingsstijlen wordt de sturing voornamelijk gedaan door middel van gedragsbeïnvloedende factoren. Daarnaast toont het onderzoek aan dat er een relatie is tussen sturingsstijlen en kwaliteitszorgbeoordelingen door de Inspectie van het Onderwijs. De kans op een ‘voldoende’ beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs is groter bij de begeleidende sturingsstijl sturingsstijl. Middels focusgroepen hebben inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs aangeven dat zij onze bevindingen goed kunnen plaatsen. Zij geven aan dat het noodzakelijk is dat schoolbesturen nadrukkelijk sturen op kwaliteitszorg om de onderwijskwaliteit te waarborgen.