NL

Praktijkkaart: BoekStart in de kinderopvang

In deze praktijkkaart wordt beschreven hoe de bouwstenenaanpak van BoekStart in de kinderopvang werkt, wat de aanpak van de kinderopvang vraagt, en welke effecten de kinderopvang kan verwachten.

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Uit onderzoek weten we dat voorlezen enorm belangrijk is voor de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen. Op alle kinderopvanglocaties wordt gelukkig regelmatig voorgelezen. Er is echter een structurele aanpak nodig om jonge kinderen te laten uitgroeien tot personen die makkelijk en met plezier kunnen lezen. Het leesbevorderingsprogramma BoekStart biedt zo’n structurele aanpak.

In deze praktijkkaart wordt beschreven hoe de bouwstenenaanpak van BoekStart in de kinderopvang werkt, wat de aanpak van de kinderopvang vraagt, en welke effecten de kinderopvang kan verwachten. De voorleesconsulent van de Bibliotheek en de voorleescoördinator van de kinderopvang vormen samen de spil van BoekStart in de kinderopvang. Zij zorgen ervoor dat de andere bouwstenen kunnen bijdragen aan het leesplezier van de kinderen: dat er een aantrekkelijke collectie is, dat er leesbevorderende activiteiten worden aangeboden, dat er jaarlijks geëvalueerd wordt en dat op basis van de evaluatie het voorleesplan wordt bijgesteld.

Implementatie van dit programma start op het strategisch niveau, met het gesprek tussen kinderopvang, Bibliotheek en gemeente. Op basis van de afspraken die door deze partners worden gemaakt, kan tegen relatief lage kosten op langere termijn worden samengewerkt aan een goede start op de basisschool door het verhogen van de taal- en leesontwikkeling van jonge kinderen.