NL

Praktijkkaart: CORI

Praktijkkaart: CORI

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Concept Oriented Reading Instruction (CORI) is een methode die in de Verenigde Staten veelvuldig is toegepast. Onderzoek laat zien dat kinderen die werken met CORI hoger scoren op tekstbegrip en leesmotivatie dan kinderen die met andere methodes werken. In CORI wordt begrijpend lezen en strategie-instructie zoveel mogelijk geïntegreerd in de zaakvakken. Iedere twaalf weken wordt er een thema gekozen. Leerlingen formuleren hun eigen vragen binnen dit thema en beantwoorden deze vragen door het lezen van boeken en (digitale) teksten. De praktijkkaart laat zien hoe CORI is opgebouwd en biedt daarmee inspiratie voor het integreren van begrijpend lezen en zaakvakken in de Nederlandse onderwijscontext.