NL

Praktijkkaart: de BoekStartcoach

Gericht op vroege taalontwikkeling

  • Leraren en ouders
  • Vroege leesbevordering
  • Kinderen tussen de 0 en 4 jaar

Een vroege taalstimulering bij kinderen is belangrijk voor een goede start op school. Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en legt een basis voor de leesvaardigheid en het leesplezier. Binnen het programma BoekStart werken de Bibliotheek en de Jeugdgezondheidszorg samen om ouders te stimuleren voor te lezen en de Bibliotheek te bezoeken. Daarvoor zetten zij de BoekStartcoach in.

In deze praktijkkaart wordt beschreven hoe de aanpak van de BoekStartcoach werkt, wat de aanpak van de organisaties vraagt en welke resultaten ze kunnen verwachten. Een consulent van de Bibliotheek is wekelijks aanwezig op het consultatiebureau om met ouders in gesprek te gaan over het bevorderen van een taalrijke thuisomgeving. Deze BoekStartcoach is een verdieping op het bewezen effectieve leesbevorderingsprogramma BoekStart, waarbij alle baby’s en hun ouders een BoekStartkoffertje met gratis boekjes ontvangen om het voorlezen te stimuleren.

Implementatie van de BoekStartcoach start op het strategisch niveau, met het gesprek tussen JGZ- organisatie, Bibliotheek en gemeente. Op basis van de afspraken die deze partners maken, kan tegen relatief lage kosten op langere termijn worden samengewerkt aan het preventief bestrijden van laaggeletterdheid.