NL

Praktijkkaart: piramide en kaleidoscoop

Praktijkkaart: piramide en kaleidoscoop

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Voor- en vroegschoolse educatie speelt een belangrijke rol in het detecteren, wegwerken en voorkomen van taalachterstanden. Een investering in kwalitatief goede VVE-programma’s kan problemen in de toekomst voorkomen. Deze praktijkkaart beschrijft twee Nederlandse erkende VVE-programma’s: Piramide en Kaleidoscoop. In de praktijkkaart is opgenomen hoe de programma’s aandacht besteden aan ouderbetrokkenheid, (taal)achterstanden, actief en zelfsturend leren en het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen. Beide VVE-programma’s zijn in het buitenland onderzocht. In Nederland is nog meer en beter onderzoek nodig om er zeker van te zijn dat de gestelde doelen daadwerkelijk behaald worden. Met deze praktijkkaart nodigen we u uit om kritisch naar VVE-programma’s te kijken en samen toe te werken naar evidence-informed VVE-onderwijs.