NL

Sortering van leraren en prestaties van leerlingen

Sortering van leraren en prestaties van leerlingen
Wat zegt het onderzoek?

Deze studie brengt de sortering van leraren over PO-scholen in kaart en onderzoekt de gevolgen hiervan op leerprestaties. Hiervoor maken we gebruik van data over alle leraren en hun leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs tussen 2008/2016. De resultaten laten zien dat leraren met een master-diploma vaker werkzaam zijn op scholen met veel leerlingen waarvan de ouders ook hoog zijn opgeleid, en dat leraren met een niet-westerse migratieachtergrond vaker op scholen werken met veel migrantleerlingen, met name in de grote steden. De sortering van jonge leraren versterkt de verschillen in leraarkenmerken tussen scholen. Leerlingen met een migratieachtergrond presteren beter op scholen met een hoger percentage leraren met een migratieachtergrond. Het percentage leraren met een master-opleiding heeft geen invloed op de prestaties van leerlingen. Deze resultaten suggereren dat er geen negatief effect is van lerarensortering naar het opleidingsniveau van de ouders van leerlingen, terwijl de sortering naar migratieachtergrond mogelijk een positieve invloed heeft op leerprestaties.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  1. Sterke sortering van leraar en leerlingkenmerken naar opleidingsniveau en migratieachtergrond, met name in de grote steden.
  2. Sorteringspatronen van beginnende leraren versterken de patronen in het algemeen
  3. Geen relatie tussen het percentage leraren met een master en leerprestaties van leerlingen
  4. Positieve interactie tussen het percentage leraren met een niet westerse-migratieachtergrond en de prestaties van leerlingen met een migratieachtergrond