NL

Gericht op evidence-informed verbetering van het onderwijs

Deze toolkit is ontwikkeld in co-creatie met de vier expertscholen binnen het Onderwijskennis Netwerk Amsterdam. De toolkit biedt richtlijnen om evidence-informed onderwijs op jouw school te implementeren, waarbij professionele deskundigheid wordt geïntegreerd met het beste wetenschappelijke bewijs om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het 5D-model vormt hierbij de basis, waarbij de verschillende D’s staan voor de verschillende fases in een cyclisch verbeteringsproces: signaleren (Detect), diagnosticeren (Diagnose), ontwerpen en implementeren van een interventie (Design), evalueren van de effecten (Determine) en het  interpreteren en vertalen van de resultaten naar een handelingsplan (Decide).

Deze toolkit is rijk aan praktische voorbeelden en richtlijnen voor hoe je een verbetercyclus in je eigen school kunt toepassen om een voortdurende en duurzame verbetering van het onderwijs te bereiken. Het doel van deze toolkit is om de 5D-filosofie te vertalen naar een praktische handleiding voor scholen.

  • Voor: leraren, ander onderwijzend personeel en school(op)leiders
  • Praktische handleiding voor evidence-informed onderwijsverbetering op school