NL

Baliedebat over stapelaars in het onderwijs

sep 09, 2020

By Inge de Wolf

Baliedebat over stapelaars in het onderwijs

Op 9 september 2020 organiseerde De Balie een interessante avond over stapelen in het onderwijs. Stapelaars Recep Yoruk en Cathy al Bazy gaven alle stapelaars een gezicht en we leerden van hun verhalen. En Suzan de Winter-Kocak van het Verwey-Jonker-instituut gaf een inkijkje in een onderzoek over stapelaars dat dit najaar verschijnt.

De verhalen waren indrukwekkend en liet samen met het onderzoek zien dat stapelaars niet de makkelijkste onderwijsloopbanen hebben gehad. Met name lage verwachtingen en onderadvisering heeft invloed gehad op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. De succesvolle stapelaars pleiten voor hoge verwachtingen en betere ondersteuning van onderwijsprofessionals

Opvallend was ook dat er ook veel stapelaars waren onder de aanwezigen in de zaal, waarvan 2 die het hele traject van praktijkonderwijs naar de universiteit hebben gestapeld. Je wordt stil van hun ervaringen en verhalen. En je kunt alleen maar respect voor ze hebben. Zij bedankten op hun beurt een ouder of oma die wel in ze geloofde, die vertrouwen had in hun talent.

Na de verhalen volgde een debat, waar we vanuit het Education-Lab aan deelnamen. Doel was om samen te bedenken wat werkt zodat stapelen niet meer nodig is of makkelijker gemaakt wordt. De gebruikelijke oplossingen kwamen langs: minder onderadvisering, minder niveaus in het VO, brede en meerjarige brugklassen, ouderbetrokkenheid en hoge verwachtingen. Goede voorbeelden, waaronder het OSB, werden gedeeld en kregen complimenten. En de stapelaars zelf kregen veel complimenten.

Het mooiste van deze avond vond ik niet het debat, maar de verhalen van de stapelaars zelf. Die verhalen waren zo leerzaam omdat ze haarfijn laten zien tegen welke drempels deze leerlingen en studenten oplopen. Ik raad dan ook iedereen aan de video van de avond terug te kijken en hun verhalen op je te laten inwerken. Waarom luisteren we niet vaker naar verhalen van leerlingen en studenten als we ons onderwijs willen verbeteren? Hoe kan het bijvoorbeeld dat ‘alle stapelaars gezegd hebben dat ze negatieve ervaringen hebben met hun docenten’, zoals een van de aanwezigen zich aan het einde hardop afvroeg? Wellicht werkt de conclusie van lerares Marlau van Rens die de week ervoor aan de UM promoveerde: betrek gewoon de leerlingen zelf bij de overgang PO-VO.

Inge de Wolf

DEBAT BIJ DE BALIE TERUGKIJKEN: