NL

Seminar InZICHT: KANSRIJKE INTERVENTIES

apr 06, 2021

By Educationlab

Seminar InZICHT: KANSRIJKE INTERVENTIES

Volg het seminar InZicht: Seminar In / Zicht – YouTube

Volg op 7 april ons seminar Kansrijke interventies. Dit seminar bespreekt de gevolgen van COVID19 voor basisschoolleerlingen. Ook gaan we in op kansrijke interventies, zoals extra lessen en ouderbetrokkenheid. Je krijgt vooral mee wat je kunt doen om de negatieve effecten van de COVID-19-crisis voor kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Meld je aan of kijk op deze site
Aanmelden voor het webinar kan via deze link: https://bit.ly/3ucJaRb

Op welke vragen heb je antwoord na dit seminar? 
1. Hoe kunnen we de cijfers over effecten COVID-19 op leerlingprestaties gebruiken voor een eigen schoolscan?
2. Wat zijn effectieve aanpakken voor extra lessen en wat is dan cruciaal in de praktijk?
3. Wat zijn effectieve aanpakken ouderbetrokkenheid en hoe realiseren we dat dan?
4. Hoe bedenken we en ontwerpen we eigen effectieve aanpakken? Wat hebben we dan nodig?

Organisatie en aanwezigen
Het seminar wordt georganiseerd door Education Lab NL, in coproductie met ResearchEd en het Lerarencollectief. Het wordt gefinancierd door een subsidie van ZonMW.