NL

Pageturner

Onderzoek naar het effect van ouderprogramma Pageturner op de taalontwikkeling van kleuters. Doe je mee?
Pageturner afbeelding1

Eén van de meest effectieve manieren om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren is voorlezen. Helaas is voorlezen niet in alle gezinnen vanzelfsprekendheid. Daarom heeft Stichting Vinci het vernieu­wende en kennisonderbouwde ouderprogramma Pageturner ontwikkeld, dat aanstuurt op gewoontevor­ming. Het doel van Pageturner is om voorlezen een vast onderdeel te laten worden van de dagelijkse routine thuis met behulp van digitale prentenboeken (Bereslim). Komend schooljaar gaat het TaalLab een effectstudie naar Pageturner uitvoeren.

Doel van ons project

Het doel van dit project is de effecten van Pageturner op het voorleesgedrag van ouders en de taalontwikkeling van hun kleuters te meten.

Hoe doen we dit?

Voor dit onderzoek hebben we medewerking van scholen nodig. Het programma Pageturner bestaat uit zes ouderbijenkomsten op school. Een medewerker van de school verzorgt deze bijeenkomsten en zoekt de deelnemende ouders. Hiervoor krijg je eerst een training van Stichting Vinci, inclusief een programma per bijeenkomst en toegang tot de helpdesk. Om de taalontwikkeling van kleuters te meten, komen de onderzoekers twee keer langs op school om een aantal korte taaltestjes af te nemen. Ook de ouders vullen twee keer een vragenlijst in. Voor meer informatie over het programma Pageturner en het effectonderzoek, zie de infoflyer voor scholen.

 

Download hier het projectvoorstel.

Hoe kun je als school meedoen?

We zijn op zoek naar reguliere basisscholen met, bij voor­keur, meerdere kleuterklassen. Per school worden 12-25 ouders gezocht van kleuters die baat hebben bij extra ondersteuning in hun taalontwikkeling om mee te doen aan het ouderprogramma Pageturner.  

Deelnemende scholen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling, de subsidie bedraagt € 4166. De kosten voor het ouderprogramma en de tijdsinvestering voor scholen worden hiermee grotendeels gecompen­seerd. Je draagt bovendien bij aan de kennisontwikkeling binnen Ontwikkelkracht TaalLab, maar (mogelijk) ook aan de taal­ontwikkeling van kleuters die dat goed kunnen gebruiken!

 

Scholen die geïnteresseerd zijn in Pageturner kunnen contact opnemen met onze co-creatiemanager Derk Bransen (d.bransen@maastrichtuniversity.nl) voor meer informatie.

 

Meer informatie over het programma Ontwikkelkracht, de mogelijkheden om deel te nemen en subsidie aan te vragen, is te vinden op de website.

Team

Geertje van Bergen

Geertje van Bergen

Senior onderzoeker

Mirte Dikmans

Mirte Dikmans

Promovendus

Derk Bransen

Derk Bransen

Co-creatie manager

Tijana Prokic-Breuer

Tijana Prokic-Breuer

Directeur en oprichter

Partners