NL

Derk Bransen

Co-creatie manager

Derk Bransen

Co-creatie manager

Derk Bransen werkt als co-creatie manager binnen TaalLab en LerarenLab van Education Lab NL. Hij streeft ernaar de kloof tussen onderzoek en onderwijspraktijk te dichten. Met als missie om de samenwerking tussen onderzoek en basis- en middelbaaronderwijs vorm te geven, wil Derk als katalysator fungeren voor positieve veranderingen in het onderwijslandschap. In 2022 promoveerde hij op het onderwerp “reguleren van werkplekleren binnen het medisch onderwijs”, waarbij zijn onderzoek zich richtte op zelf- en co-regulerend leren”, wat zijn passie voor netwerken onderstreept.