NL

Zomerschool

Evaluatie van de zomerschool  in Amsterdam Zuidoost

Ieder jaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) een zomerschool in Zuidoost voor leerlingen uit groep 6 en 7. Gedurende drie weken volgen zij een gevarieerd lesprogramma: ’s ochtends krijgen ze les in rekenen en taal, en ’s middags nemen ze deel aan educatieve, leuke en uitdagende activiteiten. Voor de zomerschool van 2022 heeft EducationLab een factsheet opgesteld over de evaluatie door zowel leraren als leerlingen. Dit omvat gemiddelde scores en percentages met betrekking tot onder andere communicatie, samenwerking, organisatie, verzorging, het ochtendprogramma en de vakken in het middagprogramma.

Doel van ons project

De evaluatie van de zomerschool van 2022 diende als input voor verbetering van de Zomerschool Zuidoost 2023. Voor de zomerschool van 2023 is er een uitgebreider pilotonderzoek opgezet, gericht op de mogelijke leergroei van de leerlingen die deelnemen aan de Zomerschool van 2023. Om deze leergroei te onderzoeken, worden de Cito-scores van de deelnemende leerlingen voor 2023 en 2024 vergeleken. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het sociaal-emotionele welbevinden geanalyseerd.

 

Download hier het projectvoorstel.

Team

Suze van Capelleveen

Suze van Capelleveen

Junior onderzoeker

Partners