NL

De effecten van een versneld curriculum

De effecten van een versneld curriculum
Wat zegt het onderzoek?

Het doel van deze paper is het inschatten van de causale effecten van een versneld curriculum, waarbij studenten sneller door het cursusmateriaal heen gaan, op cognitieve en niet-cognitieve uitkomsten. Het paper gebruikt twee methoden: Ten eerste maak het paper gebruik van de cohorten voor en na de invoering van de mogelijkheid om te versnellen en van klassen die wel en niet in aanmerking komen voor versnelling met behulp van een Difference-in-Differences (DiD) strategie. Het lijkt echter redelijk dat de beste studenten van dit beleid profiteren, terwijl het minder duidelijk is dat de minder bekwame studenten er baat bij hebben. Daarom gebruikt het onderzoek ook een tweede methode waarbij alleen naar de effecten voor de marginale student wordt gekeken. Hiervoor worden schoolcijfers gebruikt om een fuzzy Regression Discontinuity Design (fRDD) toe te passen. Bij beide methoden vind de studie dat de leerlingen die versneld hebben, na een jaar significant hoger scoren op bepaalde deelscores van de wiskundetoetsen. Er zijn geen definitieve resultaten op niet-cognitieve vaardigheden: Met behulp van de DiD vind de studie dat dit positieve cognitieve effect wordt tegengegaan door lagere scores op de door de docent beoordeelde scores op doorzettingsvermogen, concentratie en gespreksvaardigheden. Voor de marginale leerling worden bijna geen effecten op niet-cognitieve vaardigheden gevonden.