NL

Inclusief onderwijs in Nederland

Inclusief onderwijs in Nederland

By

Wat zegt het onderzoek?

In 2014 introduceerde Nederland nieuw beleid dat erop is gericht om inclusief onderwijs aan te bieden: passend onderwijs. Dit gebeurde samen met financiële maatregelen die het verschil in financiering voor leerlingen met specifieke leerbehoeften tussen regionale samenwerkingsverbanden moest verkleinen. Deze studie verkent de gevolgen van dit beleid. We kijken naar regionale verschillen in financiering,  percentage thuiszitters en percentage leerlingen in het speciaal onderwijs. Dit is onderzocht op basis van een studie van verschillen tussen samenwerkingsverbanden, met landelijke registratiesystemen over financiering, thuiszitters en deelnamepercentages aan regulier en speciaal onderwijs.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  1. Minder financiering zorgt voor minder leerlingen in het speciaal onderwijs.
  2. Minder financiering zorgt voor een hoger percentage thuiszitters in regio’s waar het percentage leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt.