NL

Inge de Wolf

Directeur en oprichter

Inge de Wolf is medeoprichter en directeur van Education Lab NL. Daarvoor heeft ze de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit opgericht en geleid. Inge verbindt mensen uit de wetenschap, onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Door te onderzoeken wat werkt, wil ze het onderwijs voor leerlingen verbeteren. Binnen het Education Lab is ze, als wetenschappelijk directeur, verantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit van de programma’s. Haar interesses zijn breed, ze heeft veel onderzoek gedaan naar gelijke kansen, onderwijskwaliteit en leraren. Binnen Education Lab NL is ze betrokken bij alle onderzoeksthema’s.

Inge is bijzonder hoogleraar Onderwijssystemen aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) aan de Universiteit Maastricht. Bovendien is ze strategisch inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast geeft Inge gastlessen (NSOB, Nyenrode Business University) en doet ze consultancywerk voor de OECD en Wereldbank. Inge is research fellow bij de Graduate School for Business and Economics (Universiteit Maastricht) en fellow bij het Amsterdam Centre for Learning Analytics (Vrije Universiteit).