NL

Praktijkkaart: CIRC

Praktijkkaart: CIRC

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Cooperative Integrated Reading and Composition® (CIRC®) is een lees- en schrijfprogramma dat gebruik maakt van samenwerkend leren met als doel het leesbegrip te bevorderen. CIRC is bedoeld voor kinderen in groep 4 t/m 8. Het brede programma inspireert om vormen van samenwerkend leren op effectieve wijze in te zetten in het lees- en schrijfonderwijs. Hoewel het programma niet in Nederland beschikbaar is zijn verschillende activiteiten die in CIRC worden toegepast eenvoudig over te nemen in het Nederlandse onderwijs. Naast samenwerkend leren krijgen het vergroten van het vocabulaire, strategie-instructie, zelfstandig lezen en schrijfopdrachten allemaal een plek binnen CIRC. Onderzoek toont bovendien aan dat kinderen die werken met CIRC 2 maanden voorlopen op het gebied van leesvaardigheid en tekstbegrip in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die geen CIRC gebruiken.