NL

Sanne van Wetten

Senior onderzoeker

Sanne van Wetten

Senior onderzoeker

Sanne van Wetten (1986) is postdoctoraal onderzoeker bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Ze behaalde twee bachelordiploma’s in Pedagogiek en Psychologie, en een master diploma in Management of Learning aan de Universiteit Maastricht. Aan dezelfde universiteit promoveerde ze in 2020 aan de School of Business and Economics. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses richten zich op de ontwikkeling van menselijk kapitaal, vaardigheden, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijs(on)gelijkheid en de overgang van school naar werk. Momenteel onderzoekt Sanne het effect van onderwijsinterventies en-beleid op het tegengaan van ongelijkheid in het onderwijs. Daarnaast is ze teamlid van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) waar ze betrokken is bij grootschalige dataverzamelingen.