NL

Praktijkkaart: contact met ouders

Praktijkkaart: contact met ouders

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Een goede relatie met ouders start met het leggen van contact vanuit een grondhouding die ervoor zorgt dat er persoonlijke verbinding gemaakt wordt met ouders en een goede relatie vormgegeven wordt. Zo ontstaat de mogelijkheid om ouders eerder bereid te vinden deel te nemen aan gesprekken of ouderavonden, en zo activiteiten en een sociaal netwerk rondom school met ouders vorm te geven. 

Een goede relatie met ouders is ook waardevol voor bijvoorbeeld armoedesignalering. In iedere klas zitten kinderen die opgroeien in armoede of waar thuis sprake is van een onveilige thuissituatie. Deze problemen nemen kinderen ook mee naar school. Het kan stress veroorzaken, kinderen kunnen moeite hebben zich te concentreren of kunnen problemen hebben met het maken van hun huiswerk omdat ze geen gebruik kunnen maken van internet of een computer. De leerkracht kan mede bijdragen aan de oplossing ervan door deze problemen te signaleren, bespreekbaar te maken en kinderen en hun ouders eventueel door te verwijzen naar hulpverlening. 

Deze praktijkkaart geeft praktische handvatten om contact  te leggen met ouders vanuit een grondhouding gebaseerd op partnerschap en communicatie gericht op gelijkwaardigheid.