NL

Praktijkkaart: ICLL

Praktijkkaart: ICLL

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Instructional Conversations and Literature Logs (ICLL) is een programma met als doel het ontwikkelen van begrijpend lezen en algemene taalvaardigheid bij eerste- en tweede-taalverwervers. ICLL bevat een brede set aan instructiecomponenten die zich richten op vele facetten van het taalonderwijs, zoals spelling en grammatica, schrijfopdrachten, strategie-instructie en leesmotivatie. In het bijzonder biedt het programma houvast voor het inrichten van boekgesprekken met kleine groepjes leerlingen en het bijhouden van literatuurdagboeken. ICLL kan extra nuttig zijn voor kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben. Onderzoek toont aan dat vooral tweede-taalverwervers grote leeropbrengsten ervaarden door het gebruik van ICLL. ICLL is toepasbaar van groep 4 t/m groep 7.