NL

Praktijkkaart: probleemverkenning

Deze praktijkkaart beschrijft 4 stappen die je moet doorlopen om problemen in kaart te brengen en doelen te formuleren voor individuele leerlingen, of op groeps- of schoolniveau.

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Deze praktijkkaart heeft als doel om:

  1. Een potentieel probleem in de ontwikkeling van de leerlingen te signaleren.
  2. Het probleem te verkennen.
  3. Een doel te formuleren om het probleem te verhelpen.
  4. Een passende interventie te zoeken bij het gesignaleerde probleem.

Gezamenlijk leiden deze vier stappen tot een gedegen voorbereiding om actie te ondernemen om een probleem aan te pakken. Deze kaart beschrijft HOE je deze stappen op je school kan uit voeren.

Deze kaart kan je gebruiken om problemen die zich voordoen bij individuele leerlingen in je klas, of op groeps- of op schoolniveau in kaart te brengen en doelen te formuleren die je zou willen bereiken door het inzetten van de passende interventies. ​​