NL

Roxanne Korthals

Senior Onderzoeker

Roxanne werkt als senior onderzoeker bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en als research fellow bij het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA). Bij de IvhO werk ze aan de jaarlijkse publicatie “de Staat van het Onderwijs”, met daarin onderzoek naar de trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, en is ze betrokken bij het opstellen van de Inspectie-brede onderzoeksagenda. Roxanne houdt zich daarnaast bezig met innovaties in het onderwijs en het evalueren van deze innovaties. In de Staat van het Onderwijs 2019 was veel aandacht voor dit onderwerp en als navolging daarvan probeert ze rond het thema van innovatie en evaluatie zoveel mogelijk het gesprek aan te gaan met scholen en besturen en hun concrete handvaten te geven.

In haar wetenschappelijk onderzoek richt Roxanne zich daarnaast ook op het indelen van leerlingen in onderwijsniveaus en, sinds kort, op de gevolgen van de COVID-19-pandemie op onderwijs(uitkomsten).