NL

Praktijkkaart: professionalisering

Praktijkkaart: professionalisering

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

De kwaliteit van de leraar is de allerbelangrijkste factor in de leerontwikkeling van de leerling. Dat maakt dat het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van leraren een van de meest effectieve interventies is. Professionalisering is een kwestie van inhoud én vorm:

  •  Inhoud. Professionalisering heeft als doel dat de leraar zich inhoudelijk ontwikkelt, door bijvoorbeeld verbeterd klassenmanagement, meer inhoudelijke kennis of extra vaardigheden rond tutoring. Deze bijscholing is altijd gericht op specifieke vaardigheden, kennis en kunde die de leraar verwerft. Ook is professionalisering essentieel bij de invoering van een nieuw curriculumonderdeel of een specifieke interventie op een school. Meer in het algemeen geldt dat voor een verandering in uitkomsten van leerlingen, ook een verandering in de vaardigheden, kennis en/of kunde van de leraar nodig is. Kortom: bij iedere nieuwe stap is professionalisering nodig.
  • Vorm. De manier waarop de inhoud wordt gebracht, is cruciaal is voor de effectiviteit van professionaliseringsprogramma’s. Zo is het noodzakelijk dat de bijscholing – in de vorm van workshops, groepsgesprekken of coaching – over een langere periode plaatsvindt

Deze praktijkkaart beschrijft hoe je succesvol een professionaliseringsprogramma kiest en implementeert, met oog voor inhoud en vorm. Wat betreft de inhoud laat de kaart zien dat professionaliseringsprogramma’s die gaan over klassenmanagement, invoering van nieuwe curricula en intensieve bijles effectief zijn. Hier worden ook praktijkvoorbeelden van beschreven. Voor wat betreft de vorm is het duidelijk dat een professionaliseringsprogramma bestaat uit een basistraining – met aandacht voor theorie, nieuwe vaardigheden en kennis – en een vervolgtraining – waarin bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden meermaals worden geoefend.