NL

Praktijkkaart: REAL programma

Praktijkkaart: REAL programma

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Ouders kunnen een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de lees- en taalvaardigheid van kinderen. Wanneer algemene handvatten niet voldoende zijn om ouders te helpen bij het ondersteunen van hun kind bij het lezen, kunnen scholen door het aanbieden van een intensieve aanpak ouders verder helpen.

Deze praktijkkaart beschrijft een intensieve aanpak om het lezen thuis te bevorderen, dat samen met sociale partners kan worden uitgevoerd. De beschreven interventie is gebaseerd op het ‘Raising Early Achievement in Literacy’ (REAL) programma. Het REAL Programma bestaat uit een intensief programma, waarbij ouders thuis worden bezocht, informatie krijgen over de leesontwikkeling, activiteiten samen worden ondernomen en leesmateriaal verstrekt wordt. Ouders worden zo zowel thuis, als op school, via verschillende activiteiten bereikt. De activiteiten richten zich niet op het overbrengen van expertise of het geven van een gedetailleerd programma met  leesinstructies, maar worden samen met ouders bepaald.