NL

Praktijkkaart: zomerschool

Praktijkkaart: zomerschool

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

De vakantie kan ook een geschikt moment zijn om extra lessen aan te bieden. Zomerscholen zijn daar een goed voorbeeld van, maar ook lente- en weekendscholen komen regelmatig voor. In deze sectie zoomen we in op het effect van zomerscholen.

Een zomerschool duurt meestal één of meerdere weken en kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Zo kunnen zomerscholen worden georganiseerd om te voorkomen dat de leerlingen in de loop van de zomervakantie veel leerachterstand oplopen en/of om een tekort aan kennis in bepaalde vakken bij te spijkeren. Andere zomerscholen hebben expliciet als doel om bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Sommige zomerscholen combineren beide aspecten. Tot slot zijn er ook zomerscholen die er speciaal op gericht zijn om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs te bevorderen.

In deze praktijkkaart wordt beschreven welke factoren kunnen bijdragen aan de effectiviteit van zomerscholen.