NL

Taal en rekenvaardigheden van leraren: Een internationale vergelijking

Taal en rekenvaardigheden van leraren: Een internationale vergelijking

By

Wat zegt het onderzoek?

Deze studie vergelijkt de taal- en rekenvaardigheden van leraren met die van de rest van de beroepsbevolking in verschillende landen. Hiervoor gebruiken we data van internationale competentieonderzoeken (de OECD-studies PIAAC en ALL). De resultaten laten zien dat leraren bovengemiddeld scoren in vrijwel alle onderzochte landen. In de meeste landen scoren leraren voornamelijk in de lagere percentielen hoger dan de rest van de bevolking, terwijl ze in sommige landen hoger scoren dan anderen over de gehele verdeling. Onze resultaten laten zien dat de potentie om de kwaliteit van leraren te verbeteren tussen landen verschilt en dat de focus van beleidsmakers om lerarenkwaliteit te verbeteren voor verschillende landen op verschillende delen van de vaardigheidsdistributie gericht zou moeten zijn.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
  1. Leraren hebben bovengemiddeld hoge taal- en rekenvaardigheden in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking.
  2. In de meeste landen scoren leraren voornamelijk hoger in de lagere perceentielen.
  3. De verdeling van de vaardigheden van leraren verschilt sterk tussen landen.