NL

Toolkit Betrekken van Ouders

Toolkit Betrekken van Ouders
Wat zegt het onderzoek

Hoe betrek je ouders bij het onderwijs?

Het vergroten van ouderbetrokkenheid – activiteiten van ouders thuis en op school ter ondersteuning van het leren van hun kind – kan gemiddeld een leerwinst van twee tot drie maanden opleveren. Dat maakt ouderbetrokkenheid een krachtig instrument om leerachterstanden terug te dringen. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bij jonge kinderen, als voor het aanleren van non-cognitieve (sociale) vaardigheden bij oudere kinderen. Door ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen kunnen scholen hun invloed substantieel verbreden.

De vraag hoe scholen ouderbetrokkenheid kunnen vergroten, wordt in verschillende wetenschappelijke literatuur beantwoord. Deze toolkit beschrijft de belangrijkste conclusies uit die literatuur. Hierbij beperken we ons tot:

  • Aspecten van ouderbetrokkenheid waarvoor overtuigend bewijs bestaat dat ze de leerprestaties, motivatie en het welzijn van leerlingen positief beïnvloeden;
  • Aanpakken die bewezen effectief zijn.

Samen vormen ze de integrale aanpak om samen met ouders cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen te bevorderen. Naast het uitleggen van de fundamenten, geeft deze toolkit ook praktische tips voor scholen en ouders om zaken in de praktijk toe te passen.

Wat zijn de ingrediënten van ouderbetrokkenheid?
  1. Opbouwen van een duurzame en gelijkwaardige relatie met ouders. Een stabiele relatie tussen school en ouder(s) is cruciaal om ouderbetrokkenheid te vergroten. Ouders en school die goede educatieve partners zijn, communiceren onderling veel beter en effectiever. Daardoor kunnen ze elkaar beter helpen in de pedagogische en onderwijskundige ondersteuning van kinderen.
  2. Communiceren met ouders over hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen Het verstrekken van informatie aan en communiceren met ouders over wat er op school gedaan wordt, hoe er geleerd wordt en wat ouders thuis hieraan kunnen bijdragen door bijvoorbeeld samen te lezen of het ondersteunen van huiswerk, is een goedkope en opschaalbare manier om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind.
  3. Intensieve aanpak: huisbezoeken en trainingsprogramma’s voor ouders. Soms is het nodig dat ouders meer hulp krijgen. Het intensief begeleiden van ouders door gerichte trainingen en ondersteuning thuis kunnen helpend zijn om ouders betere handvaten te geven om hun kind thuis te helpen.