NL

Bas Aarts

Junior onderzoeker

Bas Aarts is een junior onderzoeker bij het Onderzoekscentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Hij behaalde twee bachelor diploma’s en twee masterdiploma’s in Onderwijs, waaronder de Master in Evidence Based Innovations in Teaching aan de Universiteit Maastricht. Bas heeft 15 jaar in het onderwijs gewerkt als docent, met name in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast was hij lid van de constructiegroep examen Nederlands 2F bij CITO. Momenteel werkt Bas aan diverse alumni surveys die zich richten op de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en is hij teamlid van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).