NL

Praktijkkaart: success for all

Deze praktijkkaart biedt inspiratie om het gehele taal- en leesonderwijs opnieuw in te richten.

Wat is het doel van deze praktijkkaart?

Success for All is een omvangrijk schoolhervormingsprogramma dat met name in de Verenigde Staten succesvol is gebleken. Het programma biedt inspiratie om het gehele taal- en leesonderwijs opnieuw in te richten. Het programma brengt veel elementen die in andere praktijkkaarten besproken worden samen, zoals samenwerkend leren, tutoring en ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de organisatiestructuur van de school die nodig is om het programma tot een succes te maken. Ook de professionalisering van leerkrachten en ander personeel krijg een centrale plek bij Success for All. Leerlingen die deelnemen aan Success for All scoren beter op technisch lezen, mondelinge taalvaardigheid en samenwerkingsvaardigheden.