NL

Basisvaardigheden

Hoe kan het dat Nederlandse leerlingen te vaak onvoldoende beheersing hebben van de basisvaardigheden rekenen en taal?

Dit project tracht meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de basisvaardigheden. De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren haar zorgen geuit over de beheersing van basisvaardigheden van leerlingen. Ook internationaal onderzoek laat zien dat steeds meer 15-jarige leerlingen de minimale vaardigheidsniveaus voor lezen en/of schrijven niet halen. Zo dalen de leesprestaties van leerlingen gestaag, terwijl het Europese gemiddelde stabiel blijft. Inmiddels loopt 24% van de 15-jarige Nederlandse leerlingen het risico op laaggeletterdheid. Tot slot heeft de COVID19-crisis en de perioden van afstandsonderwijs de beheersing van de basisvaardigheden door leerlingen onder druk gezet.

Doel van ons project

Binnen dit project worden verschillende aspecten van basisvaardigheden onderzocht. Allereerst, verkrijgen we inzicht in de ontwikkeling van basisvaardigheden bij leerlingen. Op welke moment in de schoolloopbaan groeit de ongelijkheid in basisvaardigheden? En welke leerlingen lopen in het bijzonder risico op een achterstand in basisvaardigheden? Daarnaast worden de gevolgen van (een gebrek aan) basisvaardigheden voor het welzijn en de ontwikkeling van mensen onderzocht. Ten slotte, wordt er ook onderzoek gedaan naar mogelijke interventies om achterstanden in basisvaardigheden weg te werken en te voorkomen.

Hoe doen we dit?

Op basis van administratieve data en grootschalige bestaande datasets wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van basisvaardigheden. Daarnaast wordt er effectonderzoek gedaan naar kansrijke aanpakken om basisvaardigheden te versterken.

Hoe kan je meedoen?

Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om als school deel te nemen aan dit project. Mocht je meer willen weten over het project dan kan je contact opnemen met Elke Claes.

Teamleden

Inge de Wolf

Inge de Wolf

Directeur en oprichter

Bart Golsteyn

Bart Golsteyn

Senior onderzoeker

Suzanne de Leeuw

Suzanne de Leeuw

Senior onderzoeker

Elke Claes

Elke Claes

Promovendus

Partners