NL

TaalLab Rapport

Overzicht van de stand van zaken in wetenschap en praktijk met betrekking tot taalachterstanden

Binnen het Taallab wordt een rapport ontwikkeld dat een uitgebreid overzicht biedt van de huidige stand van zaken in de wetenschap en praktijk met betrekking tot taalachterstanden. Om een volledig beeld te schetsen, worden in dit rapport inzichten uit het veld en bestaande (wetenschappelijke) publicaties gecombineerd met nieuwe data-analyses en literatuurstudies. In diverse hoofdstukken worden verschillende aspecten belicht, zoals de typische taalontwikkeling van kinderen tussen 0 en 15 jaar, de beschikbare databronnen voor het in kaart brengen van taalontwikkeling en de informatie die deze bronnen bevatten, de huidige situatie in het taalonderwijs en de taalvaardigheden van Nederlandse leerlingen, en de huidige stand van zaken met betrekking tot (internationale) interventies om taalachterstanden aan te pakken.

Doel van ons project

Dit rapport dient als fundament voor het Taallab. De geïdentificeerde kennislacunes en vragen die voortkomen uit het rapport zullen dienen als input voor toekomstige projecten van het Taallab. Bovendien fungeert het rapport als advies voor (beleids)instanties buiten het Taallab.

 

Download hier het projectvoorstel.

Team

Suzanne de Leeuw

Suzanne de Leeuw

Senior onderzoeker

Suze van Capelleveen

Suze van Capelleveen

Junior onderzoeker

Mirte Dikmans

Mirte Dikmans

Promovendus

Vera Ronda

Vera Ronda

Promovendus

Mathilde Theelen

Mathilde Theelen

Promovendus

Geertje van Bergen

Geertje van Bergen

Senior onderzoeker

Derk Bransen

Derk Bransen

Co-creatie manager

Bohdana Kurylo

Bohdana Kurylo

Senior onderzoeker

Tijana Prokic-Breuer

Tijana Prokic-Breuer

Directeur en oprichter

Trudie Schils

Trudie Schils

Professor

Partners