NL

Taalprogramma Bernardinuscollege Heerlen

Analyseren van het taalniveau en ontwikkelen van het schrijfonderwijs op het Bernardinuscollege

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de scores op het gebied van taal (o.a. spelling en begrijpend lezen) sinds de coronapandemie achteruit zijn gegaan. Ook blijkt uit verschillende internationale onderzoeken dat de leesvaardigheid van leerlingen in Nederland lager is dan in voorgaande jaren. Binnen dit onderzoek wordt samengewerkt met het Bernardinuscollege in Heerlen (een middelbare school), waar er ook al signalen zijn opgevangen dat de taalvaardigheid van leerlingen verbeterd moet worden.

Doel van ons project

Het doel is om door middel van verschillende methoden een beeld te krijgen van het taalniveau van de leerlingen op het Bernardinuscollege (JIJ-toetsen die de school elk jaar zelf afneemt, gebruik van gegevens uit de OnderwijsMonitor Limburg). Met het analyseren van deze verschillende gegevens willen we een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de gebieden waar leerlingen wel of geen lacunes laten zien, en of er bepaalde groepen leerlingen uitspringen in die analyse, of bepaalde taaldomeinen. Ook kan er in deze gegevens bekeken worden wat mogelijke oorzaken zijn van dit probleem. Tegelijkertijd met het verder uitdiepen van de diagnose, wordt op onderdelen waar de diagnose al scherp(er) is, ingezet op het ontwerp en test van een aanpak voor verbetering van het schrijfonderwijs op de school. Hiervoor wordt er met de onderzoekers binnen het taallab en de docenten op het Bernardinuscollege een team bij elkaar gezocht om samen te ontdekken hoe het schrijfonderwijs verbeterd zou kunnen worden.

 

Download hier het projectvoorstel.

Team

Vera Ronda

Vera Ronda

Promovendus

Trudie Schils

Trudie Schils

Hoogleraar

Derk Bransen

Derk Bransen

Co-creatie manager

Partners